Laster …

Hva skriver mediene om?

I dette blogginnlegget har vi valgt å foreta en screening av nyhetssaker som omhandler kroppsøvingsfaget. Helt konkret: Vi har ved hjelp av verktøyet Retriever sett over alle skrevne nyhetssaker (digitalt og i papiraviser) så langt i 2024 for å få et bilde av hva som rører seg. Bakgrunnen for at vi ønsket å gjøre dette […]

Les mer

Slik kan vi hjelpe elevene til å ta gode valg i kroppsøvingstimene

I dette blogginnlegget presenterer Eirik Aarskog deler av sin doktorgradsavhandling som nylig ble publisert. Eirik har forsket på elevers medvirkning i beslutningsprosesser i kroppsøving og hele avhandlingen finner du her I minst 50 år har elevers medvirkning i beslutningsprosesser som omhandler deres læring vært et sentralt undervisningsprinsipp i norsk skole. I den nye læreplanen (LK20) […]

Les mer

Å skape en meningsfull kroppsøving – hva sier elevene og hvordan tolker vi det?

Bilde: ColourBox. I de senere årene har det internasjonalt vært økende oppmerksomhet mot å tilrettelegge for en mer meningsfull kroppsøvingsundervisning gjennom å benytte seg av den pedagogiske modellen «meaningful PE». Gjennom mange års arbeid har forskere fra USA, Canada og Storbritannia, basert på hva elever selv uttrykker som meningsfullt, kommet frem til fem kjennetegn på […]

Les mer

Skolens ignorerte rom: Hvordan erfarer og opplever elever og lærere dagens kroppsøvingsgarderobe?

Av: Anders Dølgaard Garderoben er et tilbakevennende tema på denne bloggen. Som vi tidligere har skrevet er garderoben, til tross for at den ofte er debattert i media, en arena vi fortsatt vet veldig lite om. Det vi vet er at det er et rom mange elever opplever krevende å være i og føler seg […]

Les mer

Gjestebloggen: Sikkerhet og risiko i kroppsøvingsundervisning – lærere trenger kompetanseheving!

Av Lise Porsanger NTNU/OsloMet Gjennom undervisning i kroppsøving står det i læreplanen at  elevene skal få mulighet til å utvikle livslang bevegelsesglede og utfordre motet sitt. På samme tid har elever en lovfestet rett til et trygt og godt skolemiljø som blant annet søker å forebygge ulykker og fysiske skader. Resultatene fra en doktorgradsstudium ved […]

Les mer

Snevert å tro at daglige økter med fysak er løsningen på folkehelseutfordringer!

Knut og Marte har skrevet om innlegg hvor de problematiserer en tro på at fysisk aktivitet alene er løsningen på folkehelseutfordringer. Les innlegget hos Utdanningsnytt her: Snevert å tro at daglige økter med fysak er løsningen på folkehelseutfordringer (utdanningsnytt.no)

Les mer

Det er mye omsorg i et nei!

Tallenes tale – ikke alltid så klare… I vår nasjonale kartleggingsstudie på kroppsøvingsfaget fra 2018 stilte vi spørsmål om hvem som bestemmer innholdet i undervisning i gymtimene. Ikke overaskende fant vi at de aller fleste elevene og lærerne oppgav at det var læreren som bestemmer hva eleven skal gjøre i timene.  Videre fant vi at […]

Les mer

Hvordan kan digitale ferdigheter bidra til læring i kroppsøving?

Bilde: IXD Portfolio | Growthmoves (ixdfontysict.nl) «La oss skjerme barna for digitaliseringens skyggesider», «Skjermtid fører til smerter, uklart syn, dårlig søvn og utmattelse hos barn», «Barna er digitale prøvekaniner!». Dette er stemmene til kritiske politikere, fagfolk og foreldre som advarer mot at skjermen og digitale verktøy skal få for stor plass i skolen. Samtidig finner […]

Les mer

‘Guttastemning’ i kroppsøving

Bilde: Shutterstock 2021 var et unntaksår: Jentene hadde nemlig (marginalt) best karakterer i kroppsøving. Ferske tall fra SSB viser imidlertid at gutta er tilbake på karaktertronen i faget (med liten margin). I SSB sin oversikt kommer det også frem at dette er det eneste faget guttene gjør det best i norsk skole. Som kroppsøvingsforskere er […]

Les mer

Hva gym egentlig er

Lars og Kjersti har skrevet et debattinnlegg på forskning.no hvor de deler sine tanker om hva gym faktisk er. Klikk deg inn i saken for å finne lenke til innlegget. Klikk her for å komme til innlegget

Les mer