Måned: august 2017

Helse i kroppsøving: mer enn blodsmak i munnen?

Forskning viser at det er en uklarhet rundt hvorfor vi har kroppsøving i skolen. Mange mener at faget skal være en medisin mot fedme og stillesitting blant barn og unge. Går vi derimot til læreplanen er det lite som tyder på at dette er fagets hovedmål. Læreplanen legger vekt på at «fysisk aktivitet er viktig […]

Les mer