Måned: april 2017

Ut på tur, aldri sur – i hvert fall ikke elevene?

Undersøkelsen vår viser at det aller meste av undervisningen i gymmen foregår i gymsalen. Naturen og nærmiljøet blir i liten grad tatt i bruk, mens elevene ønsker at flere gymtimer blir lagt utendørs. I følge læreplanen i kroppsøving skal det i friluftsliv «legges vekt på lokale friluftstradisjoner, bruk av nærmiljøet og hvordan man kan orientere […]

Les mer