Måned: juni 2017

Fair play: viktig læring eller kontroll av elevane?

Når vi har spurt om elevane om kva dei lærer i kroppsøving, kjem fair play høgt opp.   Heile 44% av elevane i ungdomsskulen er heilt einig at dei skal lære om fair play. Sjølv om læreplanen og føremålet for faget legg vekt på fair play, så er det kanskje overraskande at det er eit […]

Les mer