Forfatter: Kroppsøvingsforskning

Garderoben – en «Black box» i skolen

I forrige blogginnlegg sa vi at vi skulle ta for oss garderoben som en integrert læringsarena. Før vi kommer dit innser vi at det er behov for å stoppe opp og dvele ved at vi fortsatt mangler kunnskap om garderoben samt oversikt over hva som foregår der. I dette innlegget ser vi nærmere på garderoben […]

Les mer

Garderoben i kroppsøving: Fra et emosjonelt bomberom til et mulighetsrom

Garderoben i kroppsøving er et tilbakevendende tema som ser ut til å engasjere bredt. I 2015 kom boka «Påkledd i dusjen» av Wenche Bjørnebekk. Basert på intervjuer med elever i videregående skole løfter Bjørnebekk fram problematiske sider ved nakenhet i fellesgarderober. Boka var et bidrag til en pågående avisdebatt om temaet. Inspirert av boka og […]

Les mer

Nakenhet i gymgarderoben? Ja, takk!

Kjersti, Lars og Knut har skrevet et innlegg i Aftenposten om nakenhet i gymgarderoben. Klikk deg inn i saken for lenke

Les mer

Digitalt seminar om kroppsøving 25. januar

25. januar arrangeres det digitalt seminar om kroppsøving. Gå inn i saken for mer informasjon. I dette webinaret spør vi hvordan faget formes og fornyes i læreplaner og andre politiske dokumenter, og hvordan lærerne selv er bidragsytere til å forme faget. Vi retter også oppmerksomheten mot grenseoppgangen mellom kroppsøving og fysisk aktivitet-tiltak i skolen. For […]

Les mer

Fra treårig faglærerutdanning til flerfaglig lærerutdanning

Regjeringen besluttet i 2020 at alle 3-årige faglærerutdanninger skulle bli 5-årige lærerutdanninger med planlagt innfasing mellom 2021 – 2023. I dette innlegget ønsker vi på en kortfattet måte å synliggjøre hva denne endringen innebærer og hvordan vi ved Høgskolen i Innlandet har tenkt i forbindelse med utviklingen av det som formelt heter Lærerutdanning i praktiske […]

Les mer

Kroppsøvingsfaget: Fra diltende lillebror til selvstendig ungdom

Skrevet av Eivind Å. Skille og Kjersti Mordal Moen Kroppsøving vil ikke lenge være idrettens diltende lillebror. I den nye læreplanen er det flere indikasjoner på at faget er i en løsrivelsesprosess fra idrettens makt og mening. Historisk sett vet vi at idretten alltid har vært storebror i forholdet, og kroppsøvingsfaget har vært en diltende […]

Les mer

Lærere og forskere på samme lag: Etablering av fagnettverk i kroppsøving

Kjersti Mordal Moen Lars Bjørke Høsten 2021 smeller det i Sør-Østerdal – da starter nemlig fagnettverk i Kroppsøving opp i Sør-Østerdal! Prosjektet kaller vi KOKS (Kompetanseheving i kroppsøving i Sør-Østerdal). I dette  nettverket skal vi to, førsteamanuensis Lars Bjørke og professor Kjersti Mordal Moen ved Høgskolen i Innlandet. jobbe tett sammen med kroppsøvingslærere over to […]

Les mer

Nei til gym som valgfag! Give the students a break!

Eide og Leirhaug spør i et innlegg på forskning.no «Hva kan skje om kroppsøving blir valgfag?». Her løfter de frem mange viktige momenter, blant annet at konsekvensene for folkehelsen kan bli svært uheldig, både psykisk og fysisk. Eide og Leirhaug argumenterer for at kroppsøvingsfaget skal bidra til å gjøre elevene i stand til å ta […]

Les mer

Samarbeidslæring og dans! En bra kombo

Vår egen Lars Bjørke har nylig disputert på tematikken samarbeidslæring i kroppsøving. Lars innledet også nylig under et webinar arrangert av SANS (Senter for dansepraksis)om  samarbeidslæring som undervisningsform i praktiske og estetiske fag. På bakgrunn av erfaringene fra webinaret vil vi i dette blogginnlegget klargjøre hva samarbeidslæring er, og samtidig  peke på muligheter og utfordringer […]

Les mer

Kroppslig læring = kroppsøvingsfaget!

Her kommer et nytt blogginnlegg som omhandler implementeringen av fagfornyelsen. I dette innlegget skal vi se nærmere på kjerneelementet bevegelse og kroppslig læring. Gjennom å vise til ulike perspektiver på kropp, forsøker vi å fylle kjerneelementet med mening og innhold, og håper innlegget kan inspirere til refleksjoner omkring begrepet kroppslig læring.   I fagfornyelsens utdypning […]

Les mer