Dag: 20. november 2023

Å skape en meningsfull kroppsøving – hva sier elevene og hvordan tolker vi det?

Bilde: ColourBox. I de senere årene har det internasjonalt vært økende oppmerksomhet mot å tilrettelegge for en mer meningsfull kroppsøvingsundervisning gjennom å benytte seg av den pedagogiske modellen «meaningful PE». Gjennom mange års arbeid har forskere fra USA, Canada og Storbritannia, basert på hva elever selv uttrykker som meningsfullt, kommet frem til fem kjennetegn på […]

Les mer