Måned: februar 2018

Nasjonal kartleggingsstudie i kroppsøving: Nå er rapporten klar!!

De fleste av våre blogginnlegg det siste året har tatt utgangspunktpunkt i funn fra det vi har kalt «den nasjonale kartleggingsstudien». Nå har vi endelig sammenstilt alle våre data i en rapport som vi nå ønsker å dele med dere. I rapporten «Når ambisjon møter tradisjon: En nasjonal kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget i grunnskolen (5.-10. trinn)» […]

Les mer