Måned: juni 2020

‘Kroppsøving gjør elevene bedre på ærlig spill’

Kjersti, Knut og Øyvind har blitt intervjuet av forskning.no om funn fra forskningsartikkelen «Ei mil vid og ein tomme djup»? – ei undersøking av innhald og undervisning i kroppsøving på ungdomstrinnet i Noreg» Artikkelen finner du https://forskning.no/hogskolen-i-innlandet-kroppsoving-partner/kroppsoving-gjor-elevene-bedre-pa-aerlig-spill/1692261

Les mer