Om kroppsøvingsforskning.no

Kroppsøvingsforskning.no er en nyhetsblogg som ønsker å nå ut med forskning på kroppsøving til alle med interesse for faget i skolen; studenter, kroppsøvingslærere, skoleledere og forskere. Vi ønsker å formidle forskningsresultater på en populærvitenskapelig måte.

Forskergruppen som står bak bloggen er involvert i ulike forskningsprosjekter. For tiden jobber vi med en nasjonal kartleggsingsstudie i kroppsøving der datafangsten ble gjennomført våren 2016. Funn fra studien vil bli presentert i bloggen etter hvert. I tillegg er forskerne som inngår i gruppen delaktige i andre forskningsprosjekter som også vil være relevante for nyhetsbloggen. Se Våre forskningsprosjekter for mer informasjon om disse.

Med vår nyhetsblogg ønsker vi å engasjere og skape debatt rundt viktige spørsmål tilknyttet kroppsøvingsfaget. Vi håper at du som leser kan komme med innspill i kommentarfeltet under hvert innlegg.

Kjersti, Knut, Lars, Øyvind, Trude og Marte