Måned: desember 2018

Ny læreplan: Same shit – different wrapping?

Skrevet av Lars Bjørke, Knut Westlie og Trude Nordli Teksum I de nye læreplanene som er under utarbeidelse, er ‘fagovergripende tema’ og ‘kjerneelementer’ sentrale. I de neste blogginnleggene ønsker vi å se på hvilke muligheter dette gir kroppsøvingsfaget. I den nye generelle delen av læreplanen, framheves det at skolen skal legge til rette for læring […]

Les mer