Måned: september 2017

Kroppsøving i morgendagens skole: Fornyelse eller utryddelse?

Både norsk og internasjonal forskning viser at det er uklart hva elevene skal lære i kroppsøving. Både historisk og i dag har det vært en til dels opphetet diskusjon rundt hva elevene skal lære. Noen hevder at elevene først og fremst har kroppsøving for å lære idrettslige teknikker. Andre vektlegger helse. Det er også de […]

Les mer