Måned: april 2024

Slik kan vi hjelpe elevene til å ta gode valg i kroppsøvingstimene

I dette blogginnlegget presenterer Eirik Aarskog deler av sin doktorgradsavhandling som nylig ble publisert. Eirik har forsket på elevers medvirkning i beslutningsprosesser i kroppsøving og hele avhandlingen finner du her I minst 50 år har elevers medvirkning i beslutningsprosesser som omhandler deres læring vært et sentralt undervisningsprinsipp i norsk skole. I den nye læreplanen (LK20) […]

Les mer