Måned: oktober 2019

Skal barn velge lag selv i gymtimen?

Den siste tiden har dette spørsmålet vært diskutert i media. Vi ønsker å dele to innlegg fra mediedebatten som utgangspunkt for faglige refleksjoner. I det andre innlegget er vi blant de som uttaler seg. https://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi-skole-og-utdanning/bor-barn-fa-velge-lag-selv-i-gymtimen/1563557 https://ung.forskning.no/barn-og-ungdom-helse-skole/ingen-skal-oppleve-a-bli-valgt-sist-i-gymtimen/1573336

Les mer