Måned: november 2016

GUTTER I VIDEREGÅENDE SKOLE LIKER KROPPSØVING BEDRE ENN JENTER!

I de to foregående innleggene har vi sett på hvor godt grunnskoleelever liker seg i kroppsøvingsfaget. I dette innlegget retter vi fokus mot elever i videregående skole, ved hjelp av UNGDATA-materialet.

Les mer

KROPPSØVING – ET FAG MANGE ELEVER LIKER

I den nylig gjennomførte nasjonale kartleggingstudien i kroppsøving ved Høgskolen i Hedmark ble elevene spurt om hvor godt de liker de ulike fagene på skolen «hvor godt liker du faget kroppsøving». De ble også spurt om hvor godt de liker andre skolefag. Klikk for å se hvordan svarene fordelte seg.

Les mer