Måned: mars 2017

Elever og lærere er uenige om hvorfor vi har gym!

Tema for bloggen denne gangen er resultater som viser forskjeller mellom elevenes og lærernes oppfatning av hvorfor vi har gym. Det er her viktig å påpeke at elevdataene er nasjonalt representative, mens dataene fra lærerundersøkelsen ikke er det. De to undersøkelsene kan derfor ikke sammenlignes direkte. Vi velger likevel å bruke funn lærerundersøkelsen fordi vi […]

Les mer

«Vær så snill – mer variasjon i kroppsøvingstimen!»

I forrige innlegg kunne vi avsløre at kroppsøvingsfaget består av mye ballspill og lite dans og moderne aktiviteter. Det var også et viktig poeng at undervisningen tilsynelatende ga elevene lite allsidig bevegelseserfaring. I dette innlegget ønsker vi å se på hva elevene selv sier de ønsker av innhold i gymtimene. Figuren under viser en sammenligning av […]

Les mer