Måned: januar 2017

Lærer eller motorisk multikunstner?

Lærerens undervisningsmetoder er av betydning for elevenes læring, også i kroppsøving. I vår undersøkelse finne vi at elevene i all hovedsak opplever at læreren viser og forklarer aktivitetene  – altså  læreren er en instruktør som definerer HVA og HVORDAN faget skal være. Ser vi på læreplanen i kroppsøving er det et stort mangfold i hva […]

Les mer

Grunnleggende ferdigheter i kroppsøving

I læreplanen står det at de grunnleggende ferdighetene: muntlige-, skriftlige-, lese-, regne- og digitale ferdigheter skal inn i alle fag. Hensikten med å bruke de grunnleggende ferdighetene er å støtte opp om elevenes læring i det enkelte fag, også kroppsøving. I vår nasjonale studie har vi spurt både elever og lærere hvor ofte de jobber […]

Les mer