Kategori: UNGDATA

GUTTER I VIDEREGÅENDE SKOLE LIKER KROPPSØVING BEDRE ENN JENTER!

I de to foregående innleggene har vi sett på hvor godt grunnskoleelever liker seg i kroppsøvingsfaget. I dette innlegget retter vi fokus mot elever i videregående skole, ved hjelp av UNGDATA-materialet.

Les mer