Måned: november 2017

Slik blir timene forskjellige med mannlig eller kvinnelig gymlærer

Etter å ha skrevet en rekke innlegg med ulik tematikk, ønsker vi å rette fokus mot kroppsøvingslæreren. Mer spesifikt ønsker vi å se på om det spiller noen rolle om elevene har mannlig eller kvinnelig lærer. Dette er noe vi er nysgjerrige på, og noe det finnes lite kunnskap om. I vår undersøkelse spurte vi […]

Les mer