Måned: oktober 2016

KROPPSØVING, ALDER OG KJØNN

I innlegget over så vi at kroppsøving er et fag som mange elever liker. Denne gangen setter vi fokus på hvordan svarfordelingen ser ut når vi tar med elevenes kjønn og klassetrinn.
Tallene er hentet fra den nasjonale kartleggingsstudien i kroppsøving, som ble gjennomført av Høgskolen i Hedmark.

Les mer

ELEVENE OVERLATT TIL SEG SELV I GARDEROBEN NÅR DE HAR GYM

6 av 10 elever opplever at en voksen ikke passer på dem når de er i garderoben viser en fersk undersøkelse ved Høgskolen i Hedmark. Undersøkelsen viser også at kvinnelige kroppsøvingslærere passer mer på elevene i garderobesituasjonen enn sine mannlige kollegaer.

Les mer