Om forskergruppen

Kjersti Mordal Moen er professor i kroppsøving. Hun har omfattende forskningserfaring på kroppsøvingslærerutdanning, og har de senere år forsket på kroppsøvingsfaget. Hun er leder for forskningsgruppa «Teaching and Learning in Physical Education» ved Høgskolen i i Innlandet (for mer informasjon om forskergruppen https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/presentasjonVis?pres=518297&type=GRUPPE), og har ledet og leder flere forskningsprosjekt som inngår i gruppens forskningsarbeid. Hun sitter som styremedlem i «Nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag», og er med i et internasjonalt forskningsnettverk med forskere fra Lineéuniversitetet i Sverige og University of Aucland i New Zeland på det Horizon-2020-finansierte prosjektet «Education for Equitable Health Outcomes – the Promise of School Health and Physical Education» (EDUHEALTH).  Moen er studieansvarlig og underviser på Master i kroppsøving og idrett, samt veileder master- og Phd-studenter.

Knut Westlie er førstelektor i kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet. Han har 20 års erfaring som lærer i skolen. Siden 2013 har han vært prosjektleder for ulike kompetanseprosjekter ved høgskolen. De siste årene har han også vært tilknyttet forskningsgruppa «Teaching and Learning in Physical Education» ved Høgskolen i Hedmark som prosjektkoordinator. Westlie er medforsker på EU-prosjektet «EDUHEALTH» og underviser i profesjonsfaget ved faglærerutdanninga i kroppsøving og idrettsfag.

Lars Bjørke er doktorgradsstipendiat innen kroppsøving og pedagogikk. Han arbeider med prosjektet «Læring i kroppsøving». I tillegg underviser Bjørke på faglærerlærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag ved Høgskolen i Innlandet.

Øyvind Førland Standal er Professor II i kroppsøving ved Høgskolen i i Innlandet, der han er medlem i forskningsgruppa «Teaching and Learning in Physical Education». Øyvind har sin hovedstilling ved seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges idrettshøgskole. Forskningsinteressene til Øyvind handlar om undervisning og læring i kroppsøving med særlig vekt på inkludering og kroppslig læring. Han har nylig redigert en lærebok om inkludering i kroppsøving, samt skrevet en forskningsmonografi om kroppslig læring.

Trude Nordli Teksum er doktorgradsstipendiat innen kroppsøving og pedagogikk. Hun arbeider med prosjektet «Undervisning i kroppsøving på 1.- 4. trinn». Trude har tidligere jobbet flere år som lærer på videregående skole. På høgskolen har hun vært studieansvarlig for blant annet faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag og har ledet flere studieutviklingsprosjekter. Teksum underviser i profesjonsfaget og praksisopplæringen på faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag ved Høgskolen i Innlandet, og er med i forskningsgruppen «Teaching and Learning in Physical Education».

Marte Amundsen er høgskolelektor i kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet. Hennes forskningsområde er dans og danning i kroppsøving. Amundsen underviser på faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag og er medlem i forskningsgruppa “Teaching and Learning in Physical Education”.