Om forskningsgruppen

Kjersti Mordal Moen er professor i kroppsøving og har forsket på kroppsøvingslærerutdanning og kroppsøvingsfaget. Hun er leder for forskningsgruppa «Teaching and Learning in Physical Education» ved Høgskolen i i Innlandet. Moen underviser ved lærerutdanningene ved HINN.

Knut Westlie er førstelektor i kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet. Han har 20 års erfaring som lærer i skolen og er medlem av forskningsgruppen «Teaching and Learning in Physical Education». Westlie underviser i profesjonsfaget ved lærerutdanningene ved HINN.

Lars Bjørke er førsteamanuensis innen kroppsøving og pedagogikk. Bjørke har jobbet seks år på barnetrinnet. Hans forskningsområder er sentrert rundt praksisutviklingen forskning, og underviser på lærerutdanningene ved HINN.

Trude Nordli Teksum er doktorgradsstipendiat innen kroppsøving og pedagogikk. Hun arbeider med prosjektet «Undervisning i kroppsøving på 1.- 4. trinn». Trude har tidligere jobbet flere år som lærer på videregående skole. Teksum underviser på læretudanningen  i kroppsøving og idrettsfag ved Høgskolen i Innlandet.

Marte Amundsen er doktorgradsstipendiat i kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet. Hennes forskningsområde er helse i lærerutdanningen. Amundsen underviser på lærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag.