Måned: desember 2016

Kroppsøving: Et fag for de idrettsaktive?

Det har lenge vært debatt rundt hvem som passer inn i kroppsøvingsundervisningen. I tidligere innlegg har vi vist at gutter liker faget bedre enn jenter, og at barneskoleelever liker faget bedre enn elever på ungdomsskolen. Debatten har også dreid seg om faget passer bedre for de som er idrettsaktive på fritiden. I dette innlegget ser […]

Les mer

6 av 10 elever i grunnskolen kan ikke svømme?

Høsten 2015 innførte Kunnskapsdepartementet en ny definisjon på svømmedyktighet. Mange har stilt spørsmål om det er realistisk at elevene skal nå dette målet etter 4. årstrinn. I vår nasjonale studie oppgir 6 av 10 elever at de ikke kan svømme i henhold til denne definisjonen.

Les mer