Hurra! Ingen innføring av eksamen i kroppsøving!

Innlegg skrevet at Kjersti Mordal Moen (Høgskolen i Innlandet) og Erik Aasland (Universitetet i Agder).

8. april 2020 hadde vi innlegget «Derfor er eksamen i kroppsøving en dårlig idé» på trykk i Forskning.no. Der la vi frem ulike argumenter for at det ikke burde innføres eksamen i kroppsøving på 10. trinn, slik Utdanninsdirektoratet tok til orde for. Nå har Kunnskapsdepartementet nylig besluttet, slik vi forstår revidert forskrift til Opplæringslova, at det ikke skal innføres eksamen i kroppsøving – en beslutning vi som kroppsøvingsforskere og lærereutdannere i kroppsøving bejubler!

I innlegget fra april løftet vi frem vår bekymring med at innføring av eksamen kunne føre til en undervisning i tråd med en «teach-to test»-tankegang, der lærere kunne falle for fristelsen å vektlegge teknikker, ferdighetstrening, og kompetansemål som (enklere) lar seg måle gjennom en 45 minutters muntlig-praktisk eksamensform. I tillegg rettet vi bekymringer mot at innføring av en slik eksamensform kunne bidra til å forsterke mange elevers eksamensangst. Dette er særlig relevant dersom eksamen blir som en «scene» der elever må vise fram sine (mangler på) bevegelsesferdigheter.

Men nå trenger vi altså ikke bekymre oss over dette. I henhold til ny læreplan i faget skal «Bevegelse og kroppslig læring», «Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar» og «Uteaktivitetar og naturferdsel» være fagets kjerneelementer (omdreiningspunkt). Elevene skal (lære å) utforske sin egen identitet, selvbilde, og ikke minst lære seg å tenke kritisk og reflektere over sammenhengene mellom bevegelse, kropp, trening og helse. I kroppsøving skal elevene utvikle kompetanser som om å samspille med andre, og kunne øve og delta i ulike bevegelsesaktiviteter og naturferdsel. Særlig å kunne «øve» har fått en ny og forsterket plass i faget, noe som vanskelig lar seg vurdere gjennom en 45 minutters praktisk-muntlig eksamen.

Andre forskere i kroppsøving ser det annerledes. Ove Østerlie har blant annet argumentert for innføring av eksamen, fordi har mener dette kan gi faget økt anerkjennelse. Vi tror imidlertid det er helt andre virkemidler som må til for å løfte fagets status. Det viktigste, slik vi ser det, er at kroppsøving blir praktisert som et utdannings- og læringsfag i tråd med læreplanens intensjoner. Mye forskning viser at dette ikke er tilfelle i dag. Som vi har argumentert for tidligere (Aasland et al., 2020), synes vi imidlertid fagfornyelsen i kroppsøving har åpnet opp nye muligheter, gjennom nye begreper, som kroppsøvingslærere, lærerutdannere og forskere må fylle med mening. Mye arbeid gjenstår likevel med å konkretisere hva det vil si å kunne øve, samspille og skape i ulike bevegelsesaktiviteter i faget. Derfor er vi glade for at vi nå slipper unna eksamensjaget, og dermed får en bedre ro til å utvikle kroppsøvingsfaget i tråd med dets intensjoner. 

Referanser:

Aasland, E., Moen, K. M. & Mathisen, G. E. (2020). Et fornyet kroppsøvingsfag – noen fagdidaktiske betraktninger. Bedre skole. 1/2020

11 kommentarer til «Hurra! Ingen innføring av eksamen i kroppsøving!»

  1. I tråd med udir sin anbefaling ble det slik, men samtidig så oppfordrer de til å videre se på mulige løsninger for en eksamen i faget. Hva som skal til for å løfte fagets status gjenstår å lete etter med lykt og lupe. Nå har min argumentasjon gått mest i retning av at «alle eller ingen» fag og eksamen. I utganspunktet ønsker jeg ikke eksamen i faget, det hadde vært fint å klare seg uten, men jeg ser det som et ledd i å heve fagets satus. Å tro at dette har ingen samenheng tror jeg er naivt, og historien viser vel helt tydelig at sammenhengen er der. Ser vi f.eks på andel lærere som får videre og etterutdanning opp mot fagenes størrelse i skolen, så fins ikke den. Det er eksamensfagene som blir prioritert når kommunene velger hvem som får disse tilbudene (f.eks. gjennom KFK). Jeg syns det blir litt for enkelt av Mordal Moen og Erik Aasland å si at «dette skal gå bra, bare vi jobber etter intensjonene», for dette er ikke nok bestandig. Det må mer konkrete tiltak til, og her må vi ikke ligge bakpå, men sammen prøve finne tilnærminger på alle nivå. Ny læreplan er helt klart ett godt tiltak 🙂

  2. qbQipNTW

  3. GRxSKUquP

  4. qujwWSaEQMfCdG

  5. LPilbZqBXVOwst

  6. Everything is very open with a very clear explanation of the challenges. It was definitely informative. Your website is extremely helpful. Thank you for sharing!

  7. kHEJUutAGaLMcqfC

  8. cjkJzUHwAKuivWo

  9. pwjRFrmQbXS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.