Vil du være en anerkjennende kroppsøvingslærer: Les dette!

I dag har vi hatt en fagdag med professor Arne Nikolaisen Jordet som nettopp har gitt ut boka «Anerkjennelse i skolen. En forutsetning for læring». Jordet peker på den store påvirkningskraften læreren har i møte med elevene, og hevder at læreren kan ha en «livsforvandlende rolle» i barn og unges liv dersom lærerens pedagogikk er anerkjennende. Anerkjennelse omtales som et grunnleggende menneskelig behov (psykologisk og eksistensielt), og som en forutsetning for menneskets sunne utvikling. I dette innlegget ønsker vi å drøfte kroppsøvingslæreren som en anerkjennende pedagog.

På folkemunne forstås anerkjennelse gjerne som det samme som å gi ros eller bekreftelser, men ifølge Jordet rommer begrepet mye mer enn dette. Anerkjennelse innebefatter tre dimensjoner:

  1. Behovet for kjærlighet

Alle barn har behov for å erfare kjærlighet i form av omsorg, varme, empati og emosjonell støtte. Vedvarende erfaringer av kjærlighet legger grunnlaget for utviklingen av barnets selvfølelse.

Dette innebærer blant annet at vi som kroppsøvingslærere må anstrenge oss for å «se» elevene, lytte til elevene, forstå elevene, akseptere elevene og, ikke minst undre oss sammen med dem. Forskningen, både skoleforskning generelt, og kroppsøvingsforskning spesielt, viser at elever som blir møtt på denne måten blir tryggere og får lyst til å ta del i undervisningen.

For å omsette dette til praksis: Det er mange situasjoner i skolehverdagen hvor læreren kan møte elevene på denne måten – både i og utenfor undervisningen. For eksempel kan undring handle om å ta elevenes innspill på alvor, og anstrenge seg for å innta elevenes perspektiv. I oppstarten av en periode der egentrening eksempelvis står på timeplanen, kan læreren undersøke og være nysgjerrig på elevenes forventinger til denne perioden. På denne måten kan læreren fange opp elevenes interesser og ressurser, og derigjennom bidra til at perioden kan bli meningsfull – for alle elever, uavhengig av deres forutsetninger.

2. Behovet for rettigheter

Dimensjonen om rettigheter handler om formelle rettigheter barn har gjennom FNs barnekonvensjon, Grunnloven §104, opplæringsloven og læreplanen. Her fastslås prinsippene om barnets beste og barnets rett til å bli hørt. Dette er allmenne prinsipper som skal gjennomsyre opplæringen og prege alt som skjer i skolen.

Tilbake til eksempelet ovenfor knyttet til egentrening, kan man derfor fastslå at det å lytte til elevene ikke bare er noe læreren bør gjøre – men faktisk noe læreren plikter å gjøre. Å møte dette behovet hos eleven, handler om å jobbe i tråd med barnets beste og utgjør kjernen i tilpasset opplæring. 

Barn som opplever å få disse rettighetene oppfylt, og å bli møtt som likeverdige, har et godt grunnlag for å utvikle selvrespekt.

3. Behovet for sosial verdsettelse

Denne dimensjonen handler om at alle barn har behov for å bruke sine kunnskaper og kompetanser, og at deres bidrag blir tilrettelagt for, etterspurt og verdsatt i fellesskapet. Dette forutsetter at læreren gir rom for og verdsetter ulike kunnskaper og kompetanser hos den enkelte.

I tråd med eksemplet om egentrening blir lærerens oppgave derfor å se enkeltindividene med deres ferdigheter, kunnskaper og interesser. En elev som driver med musikk på fritiden kan for eksempel bruke elementer fra dette som grunnlag for å utvikle et meningsfullt egentreningsprogram i kroppsøving. På samme måte kan elever som driver med ‘gaming’, idrett, eller går i speideren, trekke på elementer fra sine interesser i utformingen av egentreningsopplegget.

Ved å verdsette ulike former for kunnskaper og kompetanser vil elevene, uavhengig av om de driver med musikk, ‘gaming’, speideren eller idrett, erfare at deres interesser også har en plass i kroppsøving. Over tid vil elevene som får utfolde seg, og erfare mestring utvikle selvtillit.

Det er viktig å påpeke at for å være en anerkjennende kroppsøvingslærer må alle disse tre anerkjennelsesformene operere samtidig i lærerens møte med elevene. Med andre ord; læreren må ha med alle disse tre perspektivene i alt han/hun gjør.

Referanse:

Jordet, A. N. (2020). Anerkjennelse i skolen. En forutsetning for læring. Cappelen Damm

2 kommentarer til «Vil du være en anerkjennende kroppsøvingslærer: Les dette!»

  1. Among the medications used to reduce triglycerides and improve cholesterol levels are comprar cialis online A total of over 24, 000 healthy women have been randomized to these trials, and it should be possible, by the year 2000, to detect any preventive effect of tamoxifen in healthy women

  2. Nonostante sia Andrea Della Valle che Corvino abbiano ribadito, a più riprese, la fiducia e la stima nei suoi confronti, il tecnico viola afferma di sapere che » tanta gente vorrebbe essere al mio posto, che rifiuta altre proposte proprio perché sono in attesa. Io sono nel calcio da venti anni, so come funziona, so quali sono gli allenatori che si propongono e quelli che non lo fanno. Io non lo farei mai. Io ho sempre preferito essere considerato, prima che un grande giocatore o un grande allenatore, un grande uomo. Sono una persona onesta, non faccio sotterfugi». Fiorentina-Palermo 2-1 (1-0 p.t.) 28′ ESPULSO per la Fiorentina Mancini in un’azione confusa dove in mischia è stata tirata una maglia ad un difensore del Palermo E’ qui che l’orgoglio del Palermo si scuote, e con Quaison trova un uno-due fantastico che rimette in equilibrio il match. Il primo, al minuto 59′, con lo svedese che concretizza alla grande un bel contropiede; il secondo, due minuti più tardi, approfittando di una dormita a centrocampo di Pizarro. 2-2 che regge però solo tre minuti, perché al 64′ Cuadrado riporta la Fiorentina avanti, insaccando su assist splendido di Pasqual. Viola di nuovo avanti, e bravi ad allungare ulteriormente al 75′ col siluro di Joaquin, che fa tutto da solo per poi far partire una sassata sul secondo palo che trafigge Sorrentino.
    https://findyouritch.com/community/profile/karrileitch174/
    Influencer e integratori: troppe informazioni ingannevoli. La nostra denuncia all’Antitrust Football Live TV è una nuova applicazione Android che, proprio come tutte le altre simili, permette di vedere a tantissimi canali di calcio in streaming totalmente gratis. Dentro l’app sono indicizzati migliaia di link sempre funzionanti che trasmettono lo sport a 360 gradi. Un’altra ottima applicazione da usare per seguire le partite di calcio è sicuramente quella di Radio Rai, che è disponibile sia per device iOS che per quelli Android. Si tratta, come si può facilmente intuire, dell’applicazione ufficiale di Radio Rai, che consente l’ascolto in streaming di ogni emittente radiofonica della Rai, potendo ascoltare in diretta tutte le radiocronache che si riferiscono alla Serie A e B e alle principali competizioni europee, sia di club che relativamente alle Nazionali.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *