Dag: 17. august 2023

Gjestebloggen: Sikkerhet og risiko i kroppsøvingsundervisning – lærere trenger kompetanseheving!

Av Lise Porsanger NTNU/OsloMet Gjennom undervisning i kroppsøving står det i læreplanen at  elevene skal få mulighet til å utvikle livslang bevegelsesglede og utfordre motet sitt. På samme tid har elever en lovfestet rett til et trygt og godt skolemiljø som blant annet søker å forebygge ulykker og fysiske skader. Resultatene fra en doktorgradsstudium ved […]

Les mer