Laster …

Kroppsøvingsbloggen som gjestebloggere hos ‘Meaningful Physical Education’

Vi har vært så heldige å få lov til å skrive et gjesteinnlegg hos bloggen ‘Meaningful PE’ . I innlegget tar vi utgangspunkt i vår nasjonale kartleggingsstudie og diskuterer hvordan våre funn kan brukes som utgangspunkt for refleksjon og samtale med elever. LINK: https://meaningfulpe.wordpress.com/2019/09/19/norwegian-students-experiences-of-physical-education God lesning 🙂

Les mer

Tverrfaglige tema – episode 2: Demokrati og medborgerskap trengs visst ikke!

Skrevet av: Knut Westlie, Kjersti Mordal Moen & Lars Bjørke. I dette blogginnlegget var planen å skrive om det nye tverrfaglige temaet ‘demokrati og medborgerskap’ og hvordan dette kan jobbes med i kroppsøvingsfaget. Men med et pennestrøk er dette teamet tatt bort fra kroppsøvingsfaget i siste læreplanutkast. For å være helt ærlig; vi ble rett […]

Les mer

Gjestebloggen: Fysisk aktivitet og folkehelse – den omvendte U-hypotesen

Ny læreplan i kroppsøving er nå ute på høring, med det tverrfaglige temaet ‘folkehelse og livsmestring’ skrevet inn i læreplanen for faget. Dette tverrfaglige temaet har vi diskutert i en tidligere blogg. I forlengelsen av dette ønsker vi i dag å dele et innlegg kollegaer ved Høgskolen i Innlandet og Nord Universitet har skrevet tidligere. […]

Les mer

Knefall for kroppshysteriet – eller lære toleranse for mangfold

Les Kjersti Mordal Moen og Ellen Berg Svendbys innlegg i Utdanningsnytt knyttet til garderobe og dusjing i kroppsøving https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2019/april/knefall-for-kroppshysteriet–eller-lare-toleranse-for-mangfold/

Les mer

Kan vi finne svaret på om (kroppsøvings)lærerutdanningen virker?

Skrevet av: Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie og Lars Bjørke. Illustrasjon: ColourBox. Noen unge i dag har en klar formening om hva de skal bli, og for noen er drømmen å bli lærer. Det er veldig bra! Vi som jobber med lærerutdanning vet imidlertid at enkelte av de som kommer til oss har endt opp […]

Les mer

Tverrfaglige tema – Episode 1: Alt blir nok bedre med folkehelse og livsmestring i skolen!(?)»

Skrevet av: Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie, Trude Nordli Teksum & Lars Bjørke. Illustrasjon hentet fra Utdanningsdirektoratet. Når du først hørte at «folkehelse og livsmestring» skulle inn som et tverrfaglige tema i fremtidens skolen: Hva tenkte du da? Kanskje tenkte du at dette er noe du har jobbet med i gymtimene i alle år? (Med […]

Les mer

Å ha en IMPACT på fremtidens kroppsøvingsfag

Skrevet av Kjersti Mordal Moen, Lars Bjørke, Knut Westlie & Trude Nordli Teksum. I forskerkretser blir det ofte snakket om forskningens Impact (altså grad av påvirkning). Dette blir ført og fremst knyttet til ‘Impact factoren’ for det tidsskriftet forskningen er publisert i. For å sitere fra universitetsbibliotekets nettsider: ”Et tidsskrifts Impact factor er et mål […]

Les mer

Ny læreplan: Same shit – different wrapping?

Skrevet av Lars Bjørke, Knut Westlie og Trude Nordli Teksum I de nye læreplanene som er under utarbeidelse, er ‘fagovergripende tema’ og ‘kjerneelementer’ sentrale. I de neste blogginnleggene ønsker vi å se på hvilke muligheter dette gir kroppsøvingsfaget. I den nye generelle delen av læreplanen, framheves det at skolen skal legge til rette for læring […]

Les mer

Forskeres ulike forforståelser gir ulike resultat – en styrke eller en svakhet?

Illustrasjonsfoto: Vi ser gjennom ulike linser avhengig av hvem vi er og hvor vi kommer fra Skrevet av: Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie og Lars Bjørke Gjennom Horizon-2020 prosjektet EDUHEALTH jobber forskere fra Norge, Sverige og New Zealand sammen for å undersøke hvordan lærere jobber sosialt inkluderende i kroppsøvingsfaget i de tre landene. Hensikten er […]

Les mer

68 drukningsulykker så langt i år: Hvem har skylda?

Vi er i ferd med å legge bak oss en rekordsommer temperaturmessig. Dette har ført til at folk har valfartet til strender for å avkjøle varme kropper. Dessverre har den økte badingen også ført til flere drukningsulykker. I følge Redningsselskapet har totalt 68 mennesker mistet livet så langt i år. Det vi ser at det […]

Les mer