Laster …

Tverrfaglige tema – Episode 1: Alt blir nok bedre med folkehelse og livsmestring i skolen!(?)»

Skrevet av: Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie, Trude Nordli Teksum & Lars Bjørke. Illustrasjon hentet fra Utdanningsdirektoratet. Når du først hørte at «folkehelse og livsmestring» skulle inn som et tverrfaglige tema i fremtidens skolen: Hva tenkte du da? Kanskje tenkte du at dette er noe du har jobbet med i gymtimene i alle år? (Med […]

Les mer

Å ha en IMPACT på fremtidens kroppsøvingsfag

Skrevet av Kjersti Mordal Moen, Lars Bjørke, Knut Westlie & Trude Nordli Teksum. I forskerkretser blir det ofte snakket om forskningens Impact (altså grad av påvirkning). Dette blir ført og fremst knyttet til ‘Impact factoren’ for det tidsskriftet forskningen er publisert i. For å sitere fra universitetsbibliotekets nettsider: ”Et tidsskrifts Impact factor er et mål […]

Les mer

Ny læreplan: Same shit – different wrapping?

Skrevet av Lars Bjørke, Knut Westlie og Trude Nordli Teksum I de nye læreplanene som er under utarbeidelse, er ‘fagovergripende tema’ og ‘kjerneelementer’ sentrale. I de neste blogginnleggene ønsker vi å se på hvilke muligheter dette gir kroppsøvingsfaget. I den nye generelle delen av læreplanen, framheves det at skolen skal legge til rette for læring […]

Les mer

Forskeres ulike forforståelser gir ulike resultat – en styrke eller en svakhet?

Illustrasjonsfoto: Vi ser gjennom ulike linser avhengig av hvem vi er og hvor vi kommer fra Skrevet av: Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie og Lars Bjørke Gjennom Horizon-2020 prosjektet EDUHEALTH jobber forskere fra Norge, Sverige og New Zealand sammen for å undersøke hvordan lærere jobber sosialt inkluderende i kroppsøvingsfaget i de tre landene. Hensikten er […]

Les mer

68 drukningsulykker så langt i år: Hvem har skylda?

Vi er i ferd med å legge bak oss en rekordsommer temperaturmessig. Dette har ført til at folk har valfartet til strender for å avkjøle varme kropper. Dessverre har den økte badingen også ført til flere drukningsulykker. I følge Redningsselskapet har totalt 68 mennesker mistet livet så langt i år. Det vi ser at det […]

Les mer

Ungdomsskolelærer Svein Amlie: «Glede i variert bevegelse»

Vi ønsker at bloggen vår skal være relevant for alle med interesse for kroppsøvingsfaget, uavhengig av om du er lærer, student eller forsker. Vi er derfor er vi veldig glade for å kunne presentere vår første gjesteskribent Svein Amlie. Svein underviser i ungdomsskolen, har vært øvingslærer ved vår faglærerutdanning i en årrekke, og er derfor […]

Les mer

Interessert i kroppsøving? Møt likesinnede!

Juni er måneden hvor fagfolk innenfor kroppsøvingsfeltet samles på Norges Idrettshøgskole for å få innsikt i hvor forskningsfeltet beveger seg. I år som tidligere år, er det mange spennende tematikker på programmet, alt fra dans, friluftsliv, profesjonsetikk, lærerutdanning, funksjonsnedsettelse til idrettsfag. Detaljert program finner du her. Det er spennende tider for norsk skole og kroppsøvingsfaget, […]

Les mer

Inkluderenede kroppsøving i HORIZONten (2020): Det handler om respekt!

Blogginnlegget denne gangen kommer fra New Zealand. To av forskerne i gruppa har vært på et forskningsopphold finansiert av EU-programmet HORIZON-2020.  Sammen med kollegaer fra Sverige og New Zealand var vi på jakt etter gode eksempler på undervisning i kroppsøving som inkluderer alle elever på en likeverdig måte. Historien vi nå vil fortelle er fra […]

Les mer

Fremtidens kroppsøving: Nye kjerneelementer – men fortsatt mye ‘trivsel og gøy’

I disse dager er det mulig for alle som har en mening om hva kroppsøvingsfaget skal være i fremtiden å komme med innspill.  Siste innspillsrunde til kjerneelementene (altså hva som skal være det viktigste i faget) er åpen til 17.april. Målet med fagfornyelsen er ifølge Utdanningsdirektoratet at ‘innholdet i faget skal bli mer relevant og […]

Les mer

Høytid for skidager, men hva skal vi med dem?

For en drøy uke tilbake, skrev Bente Rognan Gravklev innlegget «Født uten ski på beina» hvor hun tar et oppgjør med skidager i skolen. Vi er i Mars måned og det høytid for skidager i skolen. Vi ønsker derfor å dele våre tanker rundt «fenomenet skidag». Vår erfaring fra skolen er at «happeningen» skidag er en dag […]

Les mer