Dag: 30. mars 2023

Det er mye omsorg i et nei!

Tallenes tale – ikke alltid så klare… I vår nasjonale kartleggingsstudie på kroppsøvingsfaget fra 2018 stilte vi spørsmål om hvem som bestemmer innholdet i undervisning i gymtimene. Ikke overaskende fant vi at de aller fleste elevene og lærerne oppgav at det var læreren som bestemmer hva eleven skal gjøre i timene.  Videre fant vi at […]

Les mer