KROPPSØVING, ALDER OG KJØNN

Innlegget «KROPPSØVING – ET FAG MANGE ELEVER LIKER» viser at kroppsøving er populært.  I dette innlegget ønsker vi å gå nærmere inn på hvordan klassetrinn og kjønn spiller inn på hvor godt de liker faget.

Figuren under viser at i overkant av 80% av guttene liker kroppsøving veldig godt på 5.trinn. Deretter er det en gradvis reduksjon i denne andelen ettersom guttene blir eldre.  Andelen som liker faget godt stiger noe fra 5.-8.trinn, mens andelen som liker faget verken godt eller dårlig synker noe fra 5.-7. trinn før den holder seg relativt stabil.

liker-fordelt-pa-gutter

Figuren under viser at over 70% av jentene liker kroppsøving veldig godt på 5. trinn. Ettersom jentene blir eldre reduseres andelen ganske betraktelig. Av jentene på 10.trinn er det omlag 4 av 10 som liker kroppsøving veldig godt. Det er verdt å merke seg at andelen som liker kroppsøving godt eller verken godt eller dårlig har en motsatt tendens. Her blir andelen gradvis større ettersom jentene blir eldre. Det kan tyde på at mange av jentene går fra å like faget veldig godt over til godt eller verken godt eller dårlig ettersom de blir eldre.

liker-fordelt-pa-jenter-og-trinn

Det er altså en vesentlig reduksjon i andelen som liker kroppsøving veldig godt fra 5. trinn til 10.trinn for begge kjønn. Allikevel ser vi at tendensen er enda tydeligere for jentene. Andelen som liker faget veldig godt er høyere blant gutter på alle trinn, men forskjellen er størst på ungdomstrinnet. Kan dette være en indikasjon på at faget blir mer og mer på guttenes premisser? Vi har ikke grunnlag for å slå fast dette, men det er et spørsmål det er grunn til å gå nærmere inn på.

Vi har også tatt for oss svarkategoriene dårlig og veldig dårlig. Tendensen med at jenter liker seg mindre i faget, og særlig ettersom de blir eldre, vises også her. På 5. trinn er det 1,5% av jentene som oppgir at de liker kroppsøving dårlig eller veldig dårlig – 10.trinn er det 10%! Tilsvarende tall for guttene er 1,3% på 5.trinn og 4,7% på 10.trinn.

Hva tenker dere om at gutter liker faget bedre enn jenter? Og hvorfor blir andelen som liker faget veldig godt lavere ettersom elevene blir eldre?

På et senere tidspunkt vil vi bruke data fra UNGDATA undersøkelsen til å analysere samme spørsmål for elever på videregående. Det blir spennende å se hvordan elevene der oppgir at de liker kroppsøving!

3 kommentarer til «KROPPSØVING, ALDER OG KJØNN»

  1. Ikke uventet. Har hatt dette inntrykket i mange år. Tror at det kan skyldes at kroppsøving er et fag som ligger lavt på rangstigen hos skoleledere som legger timeplanen og blir en slags timefyll når timeplanen legges. I dag er det heldigvis mange vel utdannede lærere i faget, så dette er ikke noen grunn til at frafallet skjer. En annen årsak kan være at barna ikke har med seg friluftsliv og idrettsaktiviteter hjemmefra og «gode vaner». Jeg «synser» bare rundt et fag som vil ha stor helsemessig betydning for folk i løpet av et liv, og som de fleste politikere prioiteres lavest.

  2. Hei Jan.

    Takk for ditt engasjement og gode innspill. I forhold til det du skriver innledningsvis vil jeg anbefale vårt neste blogginnlegg som kommer til å omhandle kroppsøvingslæreres utdanning..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.