ELEVENE OVERLATT TIL SEG SELV I GARDEROBEN NÅR DE HAR GYM

Ved Høgskolen i Innlandet har vi nettopp gjennomført en nasjonal kartleggingsundersøkelse på kroppsøving. Vi fant at 6 av 10 elever opplever at en voksen ikke er til stede for dem når de er i garderoben. Undersøkelsen viser også at kvinnelige kroppsøvingslærere er mer tilstede i enn sine mannlige kollegaer.

Politikerne i Norge har bestemt at kroppsøving skal være et fag for allmenndanning. I det ligger en forventning om at elevene skal få kunnskap og modenhet til å møte livet praktisk, sosialt og personlig. For kroppsøvingsfaget innebærer dette blant annet at elevene skal lære respekt for hverandre og bli rustet til å vurdere kroppsideal. Faget skal også bidra til at elevene utvikler positiv oppfatning av kroppen. Dette er altså skolen og kroppsøvingslærerne pålagt å følge opp. Men våre tall viser at garderoben er en «voksenfri sone». Ingen ser ut til å ha tenkt på at garderoben også er et rom der det kan foregå læring.

Tall fra vår nasjonale kartleggingsstudie på kroppsøving for elever på 5.-10. trinn viser at 55% av elevene synes det er greit å dusje i tilknytning til kroppsøvingstimen. 18,8% av elevene svarer de ikke liker å være naken sammen med andre, en utfordring som er størst for jenter på ungdomstrinnet. 15% av elevene synes det er bråkete i garderoben. Dette er først og fremst er et problem i guttegarderoben på barnetrinnet. Studien viser at 3% opplever å bli ertet eller mobbet i garderoben, noe som utgjør 10500 elever dersom vi bruker studien for å si noe om situasjonen i hele landet. 57,2% av elevene opplever at det ikke er voksne som passer på dem i garderoben. Elever som har mannlig kroppsøvingslærer opplever i mindre grad å bli passet på i garderoben enn de som har kvinnelig lærer.

Garderoben er altså et rom der mange elever opplever å være sårbare. Men denne sårbarheten må de håndtere alene sammen med andre jevnaldrende. Er det så lurt?

Vi mener at skolene må begynne å tenke på at garderoben kan brukes som en læringsarena om tematikk knyttet til kropp og respekt for hverandres ulikhet – og mer overordnet; allmenndanning. Heller enn å abdisere og overlate garderoben til «småkonger» i elevflokken, bør kroppsøvingslæreren være tilstede i garderoben som en tydelig voksen. Både for å passe på at elevene har det bra, men også for å ta i bruk garderoben som en læringsarena for å realisere deler av fagets- og skolens mål.

Derfor: gymtimen begynner og slutter i garderoben!

3 kommentarer til «ELEVENE OVERLATT TIL SEG SELV I GARDEROBEN NÅR DE HAR GYM»

  1. Jeg er faglig enig i deres konklusjon, og savner videre presisering av dette i eksempelvis styringsdokumenter for faget.

  2. Hei
    Jeg satt i Kjerneelement-gruppen for kroppsøving når ny læreplan i faget skulle utarbeides. Jeg spilte inn, basert på vår forskning om garderoben, behovet for å klargjøre at garderoben som elevene bruker når de har kroppsøving må synliggjøres i styringsdokumenter, slik at det ikke blir opp til hver enkelt lærer om denne inkluderes som en del av faget eller ikke. Jeg ble imidlertid ikke hørt. Derfor er det enda viktigere at vi forsker på garderoben, publiserer både vitenskapelige artikler og blogginnlegg, samt utdanner reflekterte kroppsøvingslærere som drar nytte av denne kunnskapen. Mvh Kjersti Mordal Moen

  3. Hei
    Jeg satt i Kjerneelement-gruppen for kroppsøving når ny læreplan i faget skulle utarbeides. Jeg spilte inn, basert på vår forskning om garderoben, behovet for å klargjøre at garderoben som elevene bruker når de har kroppsøving må synliggjøres i styringsdokumenter, slik at det ikke blir opp til hver enkelt lærer om denne inkluderes som en del av faget eller ikke. Jeg ble imidlertid ikke hørt. Derfor er det enda viktigere at vi forsker på garderoben, publiserer både vitenskapelige artikler og blogginnlegg, samt utdanner reflekterte kroppsøvingslærere som drar nytte av denne kunnskapen. Mvh Kjersti Mordal Moen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.