KROPPSØVING – ET FAG MANGE ELEVER LIKER

kroppsoving-liker

I den nylig gjennomførte nasjonale kartleggingstudien i kroppsøving ved Høgskolen i Hedmark ble elevene spurt om hvor godt de liker de ulike fagene på skolen. 63,8% av elevene oppgir at de liker kroppsøving veldig godt, mens 24,8% sier de liker faget godt. Totalt betyr dette at 88,6% av våre 3226 respondenter oppgir at de liker kroppsøving veldig godt eller godt. Disse tallene kan være med å nyansere tidligere forskning som har vist at en betydelig andel elever ikke liker faget. I våre data finner vi at 1,5% oppgir at de liker kroppsøving veldig dårlig, 2,5% dårlig og 7,3% som oppgir at de liker kroppsøving verken godt eller dårlig.

Figuren over viser også en sammenligning mellom ulike skolefag, og vi ser at kroppsøving (sammen med mat og helse) er det faget den største andelen elever liker veldig godt eller godt.

I innlegget «KROPPSØVING, ALDER OG KJØNN» vil vi se på hvilken betydning klassetrinn (altså elevenes alder) og kjønn har for hvor godt de liker kroppsøving.

 

*For fagene musikk og mat og helse er det henholdsvis 181 og 1111 elever som ikke har faget dette skoleåret.

1 kommentar til «KROPPSØVING – ET FAG MANGE ELEVER LIKER»

  1. This is especially true when transdermal delivery systems are employed, because they more greatly elevate DHT where to buy cialis online forum Often proceeded by a VOC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *