Dag: 27. oktober 2016

KROPPSØVING, ALDER OG KJØNN

I innlegget over så vi at kroppsøving er et fag som mange elever liker. Denne gangen setter vi fokus på hvordan svarfordelingen ser ut når vi tar med elevenes kjønn og klassetrinn.
Tallene er hentet fra den nasjonale kartleggingsstudien i kroppsøving, som ble gjennomført av Høgskolen i Hedmark.

Les mer