Dag: 19. januar 2022

Digitalt seminar om kroppsøving 25. januar

25. januar arrangeres det digitalt seminar om kroppsøving. Gå inn i saken for mer informasjon. I dette webinaret spør vi hvordan faget formes og fornyes i læreplaner og andre politiske dokumenter, og hvordan lærerne selv er bidragsytere til å forme faget. Vi retter også oppmerksomheten mot grenseoppgangen mellom kroppsøving og fysisk aktivitet-tiltak i skolen. For […]

Les mer