Praktisk eksempel: kroppslig læring gjennom innebandy

«Bevegelse og kroppslig læring» er et nytt kjerneelement i kroppsøving. Vi har forstått at det for mange er vanskelig å forstå hva som menes med kroppslig læring, og hvordan man skal jobbe med dette i faget.

Øyvind Standal har forsøkt å operasjonalisere begrepet (Standal, 2019), og i dette blogginnlegget bygger vi vår forståelse på en (forenklet) versjon av Standal sin utdyping i artikkelen «Kva kroppsleg læring eigentleg er». Der skriver han at begrepet rommer både motoriske og emosjonelle forhold. Han utdyper at kroppslig læring for det første handler om aktiviteter som blir uttrykt gjennom at kroppen er i bevegelse. Enkelt fortalt handler det om at elevene gjør aktiviteter som ballspill (for eksempel innebandy), skøyter, dans og friluftsliv i gymtimen. Den andre dimensjonen av kroppslig læring er knyttet til hvordan det er eller oppleves for eleven å være i bevegelse.

I dette innlegget tar vi utgangspunkt i kompetansemålet etter VG3 øve på og utvikle kunnskapar og ferdigheiter i ulike bevegelsesaktivitetar ut frå eigne føresetnader» for å diskutere hvordan vi tenker det kan jobbes med på en måte som ivaretar kjerneelementet bevegelse og kroppslig læring.

Målet for denne økta er at elevene skal utvikle ferdigheter – nærmere bestemt ballkontroll, hvor vi benytter oss av innebandy som medium/aktivitet. Denne økten ser vi for oss som en del av en lengre periode hvor tema er ‘ballkontroll’, og da knyttet til flere ulike ballspill.

Under har vi tatt utgangspunkt i hoveddelen i en kroppsøvingøkt, der vi både prøver å få frem hva økta skal inneholde når det gjelder aktivitet, og hvilke spørsmål som kan stilles for å få elevene til å reflektere både over egen fysisk motorisk kompetanse og utvikling, samt hvordan de opplever dette læringsløpet.

 

Våre tanker

For mange, oss selv inkludert, kan begrepet kroppslig læring være vanskelig å omsette til faktisk praksis i gymsalen med utgangspunkt i kompetansemål knyttet til ferdigheter. Det vi anser som helt essensielt for å imøtekomme kjerneelementet «Bevegelse og kroppslig læring» er å erkjenne at kroppslig læring i kroppsøving handler om både motorisk bevegelse, og emosjonelle forhold knyttet til dette. Dette er to forhold som henger uløselig sammen. Vi har forsøkt å vise hvordan man gjennom å jobbe med ballkontroll i innebandy må rette fokus på praktisk øving (ferdighet) og refleksjon over øvingen, inkludert emosjonelle forhold knyttet til denne øvingen, når man skal jobbe i tråd med kroppslig læring i egen ferdighetsutvikling.

I innleggene framover ønsker vi å komme med flere eksempler på hvordan arbeid med kjerneelementene i fagfornyelsen kan se i ut praksis.

1 kommentar til «Praktisk eksempel: kroppslig læring gjennom innebandy»

  1. ❤️ Juliet want to meet you! Click Here: https://clck.ru/ZCwW5 ❤️

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.