Laster …

Inkluderenede kroppsøving i HORIZONten (2020): Det handler om respekt!

Blogginnlegget denne gangen kommer fra New Zealand. To av forskerne i gruppa har vært på et forskningsopphold finansiert av EU-programmet HORIZON-2020.  Sammen med kollegaer fra Sverige og New Zealand var vi på jakt etter gode eksempler på undervisning i kroppsøving som inkluderer alle elever på en likeverdig måte. Historien vi nå vil fortelle er fra […]

Les mer

Fremtidens kroppsøving: Nye kjerneelementer – men fortsatt mye ‘trivsel og gøy’

I disse dager er det mulig for alle som har en mening om hva kroppsøvingsfaget skal være i fremtiden å komme med innspill.  Siste innspillsrunde til kjerneelementene (altså hva som skal være det viktigste i faget) er åpen til 17.april. Målet med fagfornyelsen er ifølge Utdanningsdirektoratet at ‘innholdet i faget skal bli mer relevant og […]

Les mer

Høytid for skidager, men hva skal vi med dem?

For en drøy uke tilbake, skrev Bente Rognan Gravklev innlegget «Født uten ski på beina» hvor hun tar et oppgjør med skidager i skolen. Vi er i Mars måned og det høytid for skidager i skolen. Vi ønsker derfor å dele våre tanker rundt «fenomenet skidag». Vår erfaring fra skolen er at «happeningen» skidag er en dag […]

Les mer

Nasjonal kartleggingsstudie i kroppsøving: Nå er rapporten klar!!

De fleste av våre blogginnlegg det siste året har tatt utgangspunktpunkt i funn fra det vi har kalt «den nasjonale kartleggingsstudien». Nå har vi endelig sammenstilt alle våre data i en rapport som vi nå ønsker å dele med dere. I rapporten «Når ambisjon møter tradisjon: En nasjonal kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget i grunnskolen (5.-10. trinn)» […]

Les mer

Kjære ‘slitne kroppsøvingsutøver’ Ellen Elise

Vi leste ditt innlegg i Si ;D i Aftenposten og synes det er trist at du har slike negative opplevelser i gym. Vi er hverken Erna Solberg eller blant de som har makten i dette landet, men vi kan mye om gym. I innlegget presenterer du særlig fire utfordringer med faget som du ber om […]

Les mer

Guess who`s back? Back again? The blogg is back – tell a friend!

Ja – nå er vi tilbake etter en god juleferie og klare for flere blogginnlegg. Vi er fortsatt opptatt av kroppsøvingsfaget, og i dag ønsker vi å diskutere læreres kompetanse innen kroppsøving. Nærmere bestemt – spiller det noen rolle om læreren har utdanning i det faget han eller hun underviser i? I vår undersøkelse svarer […]

Les mer

Mer fysisk aktivitet i skolen: Hurra?

Stortinget har vedtatt at det skal innføres en time fysisk aktivitet om dagen for alle elever på 1.-10.trinn. – Hurra! sier medlem av i helse- og omsorgskomiteen og på Stortinget i et intervju til NRK. Men er det grunn til å rope hurra? Som kroppsøvingsforskere har vi kunnskap som gjør at vi er kritiske til […]

Les mer

Slik blir timene forskjellige med mannlig eller kvinnelig gymlærer

Etter å ha skrevet en rekke innlegg med ulik tematikk, ønsker vi å rette fokus mot kroppsøvingslæreren. Mer spesifikt ønsker vi å se på om det spiller noen rolle om elevene har mannlig eller kvinnelig lærer. Dette er noe vi er nysgjerrige på, og noe det finnes lite kunnskap om. I vår undersøkelse spurte vi […]

Les mer

«GYM»: EN PAUSE FRA SKOLEN?

HEI IGJEN! I forrige blogginnlegg tok vi for oss hva elevene sier at de skal lære i kroppsøving. Denne uken ønsker vi å se på læring i kroppsøving, hovedsakelig fra lærernes ståsted. I ulike samtaler med lærere har vi flere ganger møtt uttalelser som «skal de drive med læring der inne [gymsalen]?», «gym er en […]

Les mer

Kroppsøving i morgendagens skole: Fornyelse eller utryddelse?

Både norsk og internasjonal forskning viser at det er uklart hva elevene skal lære i kroppsøving. Både historisk og i dag har det vært en til dels opphetet diskusjon rundt hva elevene skal lære. Noen hevder at elevene først og fremst har kroppsøving for å lære idrettslige teknikker. Andre vektlegger helse. Det er også de […]

Les mer