Laster …

Mer fysisk aktivitet i skolen: Hurra?

Stortinget har vedtatt at det skal innføres en time fysisk aktivitet om dagen for alle elever på 1.-10.trinn. – Hurra! sier medlem av i helse- og omsorgskomiteen og på Stortinget i et intervju til NRK. Men er det grunn til å rope hurra? Som kroppsøvingsforskere har vi kunnskap som gjør at vi er kritiske til […]

Les mer

Slik blir timene forskjellige med mannlig eller kvinnelig gymlærer

Etter å ha skrevet en rekke innlegg med ulik tematikk, ønsker vi å rette fokus mot kroppsøvingslæreren. Mer spesifikt ønsker vi å se på om det spiller noen rolle om elevene har mannlig eller kvinnelig lærer. Dette er noe vi er nysgjerrige på, og noe det finnes lite kunnskap om. I vår undersøkelse spurte vi […]

Les mer

«GYM»: EN PAUSE FRA SKOLEN?

HEI IGJEN! I forrige blogginnlegg tok vi for oss hva elevene sier at de skal lære i kroppsøving. Denne uken ønsker vi å se på læring i kroppsøving, hovedsakelig fra lærernes ståsted. I ulike samtaler med lærere har vi flere ganger møtt uttalelser som «skal de drive med læring der inne [gymsalen]?», «gym er en […]

Les mer

Kroppsøving i morgendagens skole: Fornyelse eller utryddelse?

Både norsk og internasjonal forskning viser at det er uklart hva elevene skal lære i kroppsøving. Både historisk og i dag har det vært en til dels opphetet diskusjon rundt hva elevene skal lære. Noen hevder at elevene først og fremst har kroppsøving for å lære idrettslige teknikker. Andre vektlegger helse. Det er også de […]

Les mer

Helse i kroppsøving: mer enn blodsmak i munnen?

Forskning viser at det er en uklarhet rundt hvorfor vi har kroppsøving i skolen. Mange mener at faget skal være en medisin mot fedme og stillesitting blant barn og unge. Går vi derimot til læreplanen er det lite som tyder på at dette er fagets hovedmål. Læreplanen legger vekt på at «fysisk aktivitet er viktig […]

Les mer

Fair play: viktig læring eller kontroll av elevane?

Når vi har spurt om elevane om kva dei lærer i kroppsøving, kjem fair play høgt opp.   Heile 44% av elevane i ungdomsskulen er heilt einig at dei skal lære om fair play. Sjølv om læreplanen og føremålet for faget legg vekt på fair play, så er det kanskje overraskande at det er eit […]

Les mer

Gymkarakteren – hva er det som egentlig teller?

Gymkarakteren – hva er det som teller? Det har vært en del debatt om hva som vurderes når elevene skal ha karakter i kroppsøving. Enkelte stemmer har hevdet at testing dominerer. Dette tar blant annet Gunn Engelsrud opp i Aftenposten og sier at kompetansemålene i faget er ikke formulert på en måte som angir at […]

Les mer

Ut på tur, aldri sur – i hvert fall ikke elevene?

Undersøkelsen vår viser at det aller meste av undervisningen i gymmen foregår i gymsalen. Naturen og nærmiljøet blir i liten grad tatt i bruk, mens elevene ønsker at flere gymtimer blir lagt utendørs. I følge læreplanen i kroppsøving skal det i friluftsliv «legges vekt på lokale friluftstradisjoner, bruk av nærmiljøet og hvordan man kan orientere […]

Les mer

Elever og lærere er uenige om hvorfor vi har gym!

Tema for bloggen denne gangen er resultater som viser forskjeller mellom elevenes og lærernes oppfatning av hvorfor vi har gym. Det er her viktig å påpeke at elevdataene er nasjonalt representative, mens dataene fra lærerundersøkelsen ikke er det. De to undersøkelsene kan derfor ikke sammenlignes direkte. Vi velger likevel å bruke funn lærerundersøkelsen fordi vi […]

Les mer

«Vær så snill – mer variasjon i kroppsøvingstimen!»

I forrige innlegg kunne vi avsløre at kroppsøvingsfaget består av mye ballspill og lite dans og moderne aktiviteter. Det var også et viktig poeng at undervisningen tilsynelatende ga elevene lite allsidig bevegelseserfaring. I dette innlegget ønsker vi å se på hva elevene selv sier de ønsker av innhold i gymtimene. Figuren under viser en sammenligning av […]

Les mer