Horizon2020-prosjekt: EDUHEALTH

Samarbeidsprosjekt mellom University of Auckland og Linnèuniversitetet. Oppstart februar 2017. Mer informasjon kommer