Kategori: Ukategorisert

Tverrfaglige tema – episode 2: Demokrati og medborgerskap trengs visst ikke!

Skrevet av: Knut Westlie, Kjersti Mordal Moen & Lars Bjørke. I dette blogginnlegget var planen å skrive om det nye tverrfaglige temaet ‘demokrati og medborgerskap’ og hvordan dette kan jobbes med i kroppsøvingsfaget. Men med et pennestrøk er dette teamet tatt bort fra kroppsøvingsfaget i siste læreplanutkast. For å være helt ærlig; vi ble rett […]

Les mer

Gjestebloggen: Fysisk aktivitet og folkehelse – den omvendte U-hypotesen

Ny læreplan i kroppsøving er nå ute på høring, med det tverrfaglige temaet ‘folkehelse og livsmestring’ skrevet inn i læreplanen for faget. Dette tverrfaglige temaet har vi diskutert i en tidligere blogg. I forlengelsen av dette ønsker vi i dag å dele et innlegg kollegaer ved Høgskolen i Innlandet og Nord Universitet har skrevet tidligere. […]

Les mer

Knefall for kroppshysteriet – eller lære toleranse for mangfold

Les Kjersti Mordal Moen og Ellen Berg Svendbys innlegg i Utdanningsnytt knyttet til garderobe og dusjing i kroppsøving https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2019/april/knefall-for-kroppshysteriet–eller-lare-toleranse-for-mangfold/

Les mer

Kan vi finne svaret på om (kroppsøvings)lærerutdanningen virker?

Skrevet av: Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie og Lars Bjørke. Illustrasjon: ColourBox. Noen unge i dag har en klar formening om hva de skal bli, og for noen er drømmen å bli lærer. Det er veldig bra! Vi som jobber med lærerutdanning vet imidlertid at enkelte av de som kommer til oss har endt opp […]

Les mer

Tverrfaglige tema – Episode 1: Alt blir nok bedre med folkehelse og livsmestring i skolen!(?)»

Skrevet av: Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie, Trude Nordli Teksum & Lars Bjørke. Illustrasjon hentet fra Utdanningsdirektoratet. Når du først hørte at «folkehelse og livsmestring» skulle inn som et tverrfaglige tema i fremtidens skolen: Hva tenkte du da? Kanskje tenkte du at dette er noe du har jobbet med i gymtimene i alle år? (Med […]

Les mer

Å ha en IMPACT på fremtidens kroppsøvingsfag

Skrevet av Kjersti Mordal Moen, Lars Bjørke, Knut Westlie & Trude Nordli Teksum. I forskerkretser blir det ofte snakket om forskningens Impact (altså grad av påvirkning). Dette blir ført og fremst knyttet til ‘Impact factoren’ for det tidsskriftet forskningen er publisert i. For å sitere fra universitetsbibliotekets nettsider: ”Et tidsskrifts Impact factor er et mål […]

Les mer

Ny læreplan: Same shit – different wrapping?

Skrevet av Lars Bjørke, Knut Westlie og Trude Nordli Teksum I de nye læreplanene som er under utarbeidelse, er ‘fagovergripende tema’ og ‘kjerneelementer’ sentrale. I de neste blogginnleggene ønsker vi å se på hvilke muligheter dette gir kroppsøvingsfaget. I den nye generelle delen av læreplanen, framheves det at skolen skal legge til rette for læring […]

Les mer

Forskeres ulike forforståelser gir ulike resultat – en styrke eller en svakhet?

Illustrasjonsfoto: Vi ser gjennom ulike linser avhengig av hvem vi er og hvor vi kommer fra Skrevet av: Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie og Lars Bjørke Gjennom Horizon-2020 prosjektet EDUHEALTH jobber forskere fra Norge, Sverige og New Zealand sammen for å undersøke hvordan lærere jobber sosialt inkluderende i kroppsøvingsfaget i de tre landene. Hensikten er […]

Les mer

68 drukningsulykker så langt i år: Hvem har skylda?

Vi er i ferd med å legge bak oss en rekordsommer temperaturmessig. Dette har ført til at folk har valfartet til strender for å avkjøle varme kropper. Dessverre har den økte badingen også ført til flere drukningsulykker. I følge Redningsselskapet har totalt 68 mennesker mistet livet så langt i år. Det vi ser at det […]

Les mer

Ungdomsskolelærer Svein Amlie: «Glede i variert bevegelse»

Vi ønsker at bloggen vår skal være relevant for alle med interesse for kroppsøvingsfaget, uavhengig av om du er lærer, student eller forsker. Vi er derfor er vi veldig glade for å kunne presentere vår første gjesteskribent Svein Amlie. Svein underviser i ungdomsskolen, har vært øvingslærer ved vår faglærerutdanning i en årrekke, og er derfor […]

Les mer