Forfatter: Kroppsøvingsforskning

Nei til gym som valgfag! Give the students a break!

Eide og Leirhaug spør i et innlegg på forskning.no «Hva kan skje om kroppsøving blir valgfag?». Her løfter de frem mange viktige momenter, blant annet at konsekvensene for folkehelsen kan bli svært uheldig, både psykisk og fysisk. Eide og Leirhaug argumenterer for at kroppsøvingsfaget skal bidra til å gjøre elevene i stand til å ta […]

Les mer

Samarbeidslæring og dans! En bra kombo

Vår egen Lars Bjørke har nylig disputert på tematikken samarbeidslæring i kroppsøving. Lars innledet også nylig under et webinar arrangert av SANS (Senter for dansepraksis)om  samarbeidslæring som undervisningsform i praktiske og estetiske fag. På bakgrunn av erfaringene fra webinaret vil vi i dette blogginnlegget klargjøre hva samarbeidslæring er, og samtidig  peke på muligheter og utfordringer […]

Les mer

Kroppslig læring = kroppsøvingsfaget!

Her kommer et nytt blogginnlegg som omhandler implementeringen av fagfornyelsen. I dette innlegget skal vi se nærmere på kjerneelementet bevegelse og kroppslig læring. Gjennom å vise til ulike perspektiver på kropp, forsøker vi å fylle kjerneelementet med mening og innhold, og håper innlegget kan inspirere til refleksjoner omkring begrepet kroppslig læring.   I fagfornyelsens utdypning […]

Les mer

Hurra! Ingen innføring av eksamen i kroppsøving!

Innlegg skrevet at Kjersti Mordal Moen (Høgskolen i Innlandet) og Erik Aasland (Universitetet i Agder). 8. april 2020 hadde vi innlegget «Derfor er eksamen i kroppsøving en dårlig idé» på trykk i Forskning.no. Der la vi frem ulike argumenter for at det ikke burde innføres eksamen i kroppsøving på 10. trinn, slik Utdanninsdirektoratet tok til […]

Les mer

Vil du være en anerkjennende kroppsøvingslærer: Les dette!

I dag har vi hatt en fagdag med professor Arne Nikolaisen Jordet som nettopp har gitt ut boka «Anerkjennelse i skolen. En forutsetning for læring». Jordet peker på den store påvirkningskraften læreren har i møte med elevene, og hevder at læreren kan ha en «livsforvandlende rolle» i barn og unges liv dersom lærerens pedagogikk er […]

Les mer

Praktisk eksempel: kroppslig læring gjennom innebandy

«Bevegelse og kroppslig læring» er et nytt kjerneelement i kroppsøving. Vi har forstått at det for mange er vanskelig å forstå hva som menes med kroppslig læring, og hvordan man skal jobbe med dette i faget. Øyvind Standal har forsøkt å operasjonalisere begrepet (Standal, 2019), og i dette blogginnlegget bygger vi vår forståelse på en […]

Les mer

‘Hjernen er ikke alene’

Kjersti og Knut har skrevet kronikk i Gudbrandsdølen Dagningen (GD) om hjernen, kropp og kroppslig læring. Kronikken finner du her

Les mer

‘Kroppsøving gjør elevene bedre på ærlig spill’

Kjersti, Knut og Øyvind har blitt intervjuet av forskning.no om funn fra forskningsartikkelen «Ei mil vid og ein tomme djup»? – ei undersøking av innhald og undervisning i kroppsøving på ungdomstrinnet i Noreg» Artikkelen finner du https://forskning.no/hogskolen-i-innlandet-kroppsoving-partner/kroppsoving-gjor-elevene-bedre-pa-aerlig-spill/1692261

Les mer

Gode tips fra kroppsøvingslærere om fjernundervisning

De siste dagene har vi fått flere gode tips fra kroppsøvingslærere om fjernundervisning i kroppsøving. Vi deler disse under. Ole Martin Hofseth har utviklet oppgaver som hinderløype, idealtid, dorullgolf og morsomme måter å gjøre styrketrening på. Alt ligger ute på YouTube, du finner en spilleliste med 6 videoer her :Hjemmetrening: https://www.youtube.com/playlist?list=PLv4FOTgzqB5v5hbETFQ3rWq9YzhGSzAQ1. Denne listen vil også […]

Les mer

Fjernundervisning i kroppsøving del 2: Nå er tiden inne for å jobbe med helsespørsmål

Det er nå gått over en måned siden vi skrev innlegget «Det finnes mange muligheter for å drive fjernundervisning i kroppsøving» på forskning.no. Selv om noen elever (de yngste) snart skal få lov (under strenge regimer) å vende tilbake til skolen, er det fortsatt flertallet av norske elever som må basere sin hverdag på fjernundervisning. […]

Les mer