Dag: 4. april 2019

Kan vi finne svaret på om (kroppsøvings)lærerutdanningen virker?

Skrevet av: Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie og Lars Bjørke. Illustrasjon: ColourBox. Noen unge i dag har en klar formening om hva de skal bli, og for noen er drømmen å bli lærer. Det er veldig bra! Vi som jobber med lærerutdanning vet imidlertid at enkelte av de som kommer til oss har endt opp […]

Les mer