Dag: 16. mai 2018

Inkluderenede kroppsøving i HORIZONten (2020): Det handler om respekt!

Blogginnlegget denne gangen kommer fra New Zealand. To av forskerne i gruppa har vært på et forskningsopphold finansiert av EU-programmet HORIZON-2020.  Sammen med kollegaer fra Sverige og New Zealand var vi på jakt etter gode eksempler på undervisning i kroppsøving som inkluderer alle elever på en likeverdig måte. Historien vi nå vil fortelle er fra […]

Les mer