Dag: 25. oktober 2016

ELEVENE OVERLATT TIL SEG SELV I GARDEROBEN NÅR DE HAR GYM

6 av 10 elever opplever at en voksen ikke passer på dem når de er i garderoben viser en fersk undersøkelse ved Høgskolen i Hedmark. Undersøkelsen viser også at kvinnelige kroppsøvingslærere passer mer på elevene i garderobesituasjonen enn sine mannlige kollegaer.

Les mer